Cine suntem

MISIUNEA NOASTRĂ

Asociația Împreună Acționăm a fost înființată în 2015 și este o organizație dedicată faptelor bune.

Misiunea Asociaţiei constă în ajutorarea persoanelor vulnerabile, a bătrânilor, copiilor, tinerilor și a familiilor defavorizate, prin întreprinderea si promovarea de acțiuni de combatere a riscurilor de marginalizare socială, sărăcie, încurajând totodată solidaritatea şi angajamentul social prin promovarea, dezvoltarea și susținerea diversității și coeziunea socială a grupurilor marginalizate, defavorizate sau vulnerabile

OBIECTIVELE NOASTRE

În domeniul asistenței medicale și medico-sociale asistate, asociația are următoarele obiective:

 1. Promovarea și organizare de activități pentru strângere de fonduri materiale, obținerea de donații constând în echipamente și dispozitive medicale, materiale sanitare necesare dezvoltării infrastructurii unităților medicale publice și medicale. ;
 2. Programe de educare comunitară în domeniul bolilor cu impact comunitar major – HIV-SIDA, TBC, BTS. ;
 3. Creearea/înființarea de clinici medicale în special dentare și de prim-ajutor
 4. Caravane stomatologice și de medicină generală;
 5. Implementarea și înfiițarea ( construirea, amenajare și dotare ) de clinici medicale dentare ( stomatologice) și de medicină generală în zone defavorizate din România, cât și în străinătate în zonele defavorizate. ;
 6. Programe și proiecte de educație medico-sociale în scoli și în spații publice sau instituții publice;
 7. Înființarea și implementarea programelor pirvind caravana mobila de medicină dentară, medicină generală și preventive cu privire la bolile rare

În domeniul intervenției în situații de urgență pentru protejarea și salvarea de vieți omenești, pe plan intern și internațional:

 1. Participarea activă la intervenții în situații de urgență ( calamități naturale, dezastre, catastrofe) alături de serviciile specializate, pentru salvarea de vieți omenești și a animalelor, pe plan intern și internațional;
 2. Acordarea primului ajutor atât în urgențele de zi cu zi cât și în cazul unor situații de urgență de orice natură;
 3. Intervenție la acțiunile de căutare și salvare a persoanelor dispărute, victime ale unor calamități naturale, dezastre, catastrofe;
 4. Acordarea de ajutor materiale în situații de urgență;
 5. Sprijin material activitătile de modernizare, dezvoltare, dotare cu echipamente medicale și aparatură medicală a unităților sanitare din România și din alte tări defavorizate, pentru crearea unori condiții optime de tratament și recuperare a persoanelor ce au nevoie de îngrijire medicală.

În domeniul sportiv, tineret și învățământ:

 1. Susținerea, prin diverse mijloace, a miscării sportive în București, Ilfov și în țară.
 2. Identificarea și amenajarea de terenuri pentru practicarea sporturilor de echipă
 3. Imbinarea acțiunilor sportive cu acțiuni din domeniul ecologic, prin atrgerea tinerilor spre jocuri într-un mediu curat și sănătos
 4. Strângere de fonduri pentru dotarea unor unități de învățământ din zonele defavorizate.
 5. Modernizarea sau construcția de scoli în zonele defavorizate.
 6. Ajutorarea copiilor dotați din punct de vedere sportiv pentru a accede la cluburi sportive de performanță
 7. Dezvoltarea și susținerea sportuilor de echipă, cum ar fi fotbal, handbal, volei, baschet, etc precum și amenajarea unor terenuri sportive pentru practicarea acestor ramuri sporitve de performanță
 8. Organizarea unor activități diverese în vederea susținerii copiilor și tinerilor dotați intelectual
 9. Desfăsurarea de acțiuni de asistență socială prin acordarea de alimente, îmbrăcăminte sau alte bunuri școlilor, instituțiilor de protecție a copilului, centrelor pentru persoanele vârsnice sau altor instituții similare
 10. Asistență pentru dezvoltarea comunităților urbane, rurale și multi-etnice prin intensificarea cooperării intracomunitare, programe de pregătire a voluntarilor, schimb de bune practici și dezvoltarea organizațională
 11. Creșterea gradului de implicare a tinerilor în activități de promovare a artelor muzică, dans, teatru, opera , arte vizulate și arte plastice
 12. Cresterea nevelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiției, istoriei, științei și artei locale, naționale si universitare
 13. Creșterea implicării tinerilor în organizare de proiecte și activități extracurriculare, precum și activități cu caracter sportiv pentru tineri în vederea promovării sportului în masă pentru toți.
 14. Creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor.
 15. Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor și creșterea numărului de voluntari.
 16. Conștientizarea necesității de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor
 17. Îmbunătățirea nivelului de informare și educație a tinerilor asupra normelor și pincipiilor de îngrijire a sănătății, prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor.
 18. Promovarea caracterului multicultural și multiconfesional și a cooperării dintre microcomunități.

În domeniul asistenței sociale:

 1. Acțiuni de prevenire a marginalizării și realizarea incluziunii sociale pentru persoane cu dizabilități ( fizice și locomotorii, de auz, vorbire și vedere, mentale, etc.) ;
 2. Prevenirea abuzului și exploatării, sub diverse forme, a copilului și prevenirea abandonului scolar;
 3. Promovarea solidarității sociale. Promovarea ideii de implicare, responsabilitate și voluntariat în comunitate, susținerea ideii de solidaritate umană și ajutorare a personalor aflate în dificultate, săraci sau defavorizați, cu colectare de fonduri și donații. ;
 4. Prevenirea, stoparea abuzurilor și combarea discriminării. ;
 5. Prevenirea și reducerea abandonului familial;
 6. Identificarea și ajutorarea cazurilor sociale izolate;
 7. Implicarea în cazuri sociale și sprijinirea persoanelor defavorizate;
 8. Inființarea de centre sociale pentru copiii instituționalizați. ;
 9. Înființarea, organizare și coordonare de centre de zi, căsuțe de tip familial și alte servicii comunitare care decurg din scopul Asociației Împreună Acționăm. ;
 10. Prevenirea excluziunii sociale. Prevenirea acțiunii factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială a persoanelor neintegrate social, sprijinirea personanelor defavorizate/ vulnerabile fără nici o discriminare. ;
 11. Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării și facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele dezavantajate. Informarea și prevenirea pentru limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială. ;
 12. Reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau ecluziune socială.
 13. Strângerea de fonduri pentru construirea de case tip familial pentru persoanele care au nevoie;
 14. Strângerea de fonduri pentru a renova, construi și  a moderniza locuințele unor persoane aflate în dificultate;
 15. Sprijinirea pe timpul iernii a persoanelor care nu pot să își achizitionzeze lemne și strângerea de fonduri pentru acestea;

În domeniul ecologiei,protecției mediului și a bunăstării animalelor:

 1. Organizarea de activități de curățire și amenajare a parcurilor din București și din alte județe și a zonelor verzi ;
 2. Organizarea de activități de plantări în zone geografice cu sol deteriorat;
 3. Acțiuni de educare a populației în scopul protejării mediului încojurător;
 4. Organizare de acțiuni de colectare a deseurilor, gunoaielor din păduri, parcuri;
 5. Refacerea cadrului natural al zonelor deteriorate ;
 6. Apărarea drepturilor animalelor şi stoparea cruzimii faţă de acestea
 7. Salvarea animalelor aflate în situații disperate
 8. Organizarea campaniilor gratuite de sterilizare
 9. Plasarea câinilor și a pisicilor în adopție, informarea şi educarea pentru o aplicare corectă a legilor privind Protecția Animalelor şi obligativitatea sterilizării.