Statut juridic

ASOCIAȚIA ÎMPREUNĂ ACȚIONĂM

Strada sold.Stelian Mihale nr.11, bloc PM94,Ap.21,Camera 1, Sector 3, București ; Cod Fiscal: 34721931

Înfiinţatã prin sentinţa civilã nr. 147/29.05.2015 a Judecãtoriei Sector 3 Bucureşti;

Nr. Înregistrare în Registrul Entităților/unităților de Cult 4157016 din data de 8.02.2021

Operator de date cu caracter personal nr. 1761 din data de 31/01/2021

Certificatul de înregistrare fiscală

0001

Registrul entităților/unităților de Cult

Registrul Unitatilor de Cult